img-01

КРУГЛИЙ СТІЛ «ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АУДІОВІЗУАЛЬНІЙ СФЕРІ»26 червня 2022 року відбувся Круглий стіл «Шляхи удосконалення освітнього процесу в аудіовізуальній сфері», організований за ініціативою факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури. Тематика доповідей та напрямки дискусії відображені у програмі круглого столу.У круглому столі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ХДАК Олена Білик, декан факультету аудіовізуального мистецтва Наталія Рябуха, завідувач кафедри кінотелережисури та сценарної майстерності Володимир Миславський, завідувач кафедри фотомистецтва та операторської майстерності Наталія Мархайчук, завідувач кафедри іноземних мов Аліна Борисова, провідні викладачі факультету аудіовізуального мистецтва Наталія Черкасова, Володимир Аксьонов, Станіслав Остроус, Максим Демиденко, Олександр Безкровний, Юлія Соловйова, Владлена Лисенкова, а також викладач кафедри народної хореографії Тетяна Брагіна та багато інших.Результати проведення Круглого столу:

1. Урізноманітнити роботу викладачів інтерактивними методами навчання, які поглиблюють активність здобувачів, підвищують їх пізнавальну діяльність, ініціативність та особистісну мотивацію.

2. Розвивати в освітньому середовищі взаємодовіру та творчу мотивацію здобувачів як основу до навчання в межах взаємодії «здобувач – майстер курсу».

3. Регулярно, щонайменше три рази на навчальний рік, проводити міжкафедральні семінари для планування сумісної творчо-виробничої діяльності кафедр факультету АВМ на кожний наступний семестр.

4. Продовжувати традицію творчих показів на факультеті, за результатами яких робитиметься творчий рейтинг студентів: «Найкраща двадцятка творчих робіт здобувачів факультету АВМ».

5. Скорегувати навчальні плани щодо перенесення курсів з англ. мови на 3-4 семестри, укр.мови на 7-8 семестри (за пропозицією викладачів кафедр іноземних мов, гуманітаристики та мистецтвознавства).

6. Сприяти реалізації проєкту з адаптації аудіовізуального навчального контенту згідно чинного законодавства України: зробити титрування - переклад з мови оригіналу кінотвору на українську або англійську тих кінофрагментів, які демонструються здобувачам під час занять з фахових дисциплін; зробити переклад на українську мову хрестоматійного матеріалу тощо.

7. Розвивати на факультеті бази практики, урізноманітнити творчі завдання здобувачів, частіше залучати студентів до сумісної з майстрами курсів творчої співпраці на кінотелевиробництві.

8. Інтенсифікувати роботу над міжнародним арт-проєктом "Golden-frame" та розширити конкурсну програму.

9. Підвищити рівень володіння англійською мовою усіма учасниками освітнього процесу, розвивати англомовне комунікативне середовище серед студентів та викладачів за участю викладачів кафедри іноземних мов ХДАК.Усі бажаючі можуть ознайомитися із презентацією доповіді декана факультету Наталії Рябухи.Запрошуємо всіх до співпраці!