img-01

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯУ другій половині червня у стінах Академії відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти факультету аудіовізуального мистецтва заочної форми освіти. Головою комісії була призначена Паньок Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.


Здобувачі ОПП "Режисура телебачення", "Оператор телебачення", "Телерепортерство" складали два іспити: «Комплексний екзамен з фаху» та «Захист кваліфікаційної бакалаврської роботи (екранної)». За підсумком, здобувачі показали гідний рівень теоретичних знань з режисури, операторської майстерності та майстерності ведучого та кореспондента, а також практичних умінь створення відеоробіт в обраних жанрах: документальний та ігровий фільм, нарис, есе та ін.


Здобувачі отримали позитивні оцінки та схвальне рішення комісії щодо присвоєння кваліфікації «бакалавр з аудіовізуального мистецтва та виробництва». Вітаємо студентів із закінченням бакалаврату та бажаємо успіхів у магістратурі та на фаховій ниві.


Деканат.
14.05.2021

15.05.2021

16.05.202118.05.202122.05.2021