img-01

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ АВМ НА НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇТрадиційно у квітні відбулася всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття", а заразом і засідання секції факультету аудіовізуального мистецтва "Проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в інформаційному суспільстві" під головуванням доктора мистецтвознавства, доцента кафедри телебачення ХДАК Володимира Миславського.Через складну епідеміологічну ситуацію в країні засідання відбулося за допомогою платформи Zoom. У ньому взяли участь декан факультету, доктор мистецтвознавства, доцент Наталія Рябуха, викладачі кафедр, аспіранти, магістри та студенти. Серед тем наукових доповідей: проблематика ігрового та документального кіно, телебачення, соціальних медіа. Однією з найпопулярніших тем серед студентів стало створення відеоконтенту в соціальних мережах. Положення доповідей були проілюстровані слайдами мультимедійних презентацій, а доповідачі мали змогу поділитися корисним досвідом та набути нових кометентностей у якості молодих науковців.Усі учасники можуть отримати програмку конференції та сертифікат участі у редакційному відділі ХДАК (Бурсацький узвіз).Матеріал підготувала заступник декана факультету АВМ Ольга Косачова