img-01

СРАРОСТАТИ У ФОРМАТІ ZOOMТрадиційно по вівторках на факультеті кіно-, телемистецтва проходять старостати. Нині в межах змішаної моделі навчання на факультеті відвідувати старостати студенти можуть онлайн - у форматі ZOOM-конференції. Цього разу декан факультету Н. О. Рябуха провела для старост роз'яснення щодо обов'язків старост, зафіксованих у відповідному положенні. Серед піднятих питань: ведення журналів академічних груп, відвідування занять, успішність на факультеті, своєчасне оповіщення студентів про актуальні події на факультеті, участь у міжнародній науковій конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку" та інше. Наразі планується застосування різних механізмів для роботи зі старостами в режимі дистанційної освіти.