img-01

ВІТАЄМО РЯБУХУ Н.О. З ОДНОГОЛОСНИМ ОБРАННЯМ
НА ПОСАДУ ДЕКАНА КТМРябуха Наталія Олександрівна - доктор мистецтвознавства, доцент, автор численних наукових та навчально-методичних розробок, серед яких: монографія «Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва ХХ століття», посібник «Українська фортепіанна мініатюра як об’єкт виконавської інтерпретації» з грифом МОН України, наукові статті у фахових журналах та матеріалах конференцій.Рябуха Н.О. є членом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, здійснює керівництво магістрами та аспірантами, веде активну наукову, педагогічну та творчу діяльність.Вітаємо Наталію Олександрівну з одноголосним обранням на посаду декана факультету кіно-, телемистецтва ХДАК. Бажаємо плідної співпраці та нового витку розвитку факультету.Колектив факультету КТМ.