img-01

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ "БАКАЛАВР")Атестаційні екзамени на факультеті кіно-, телемистецтва проходили згідно розкладу, затвердженого першим проректором ХДАК Ю.І. Лошковим. У зв’язку із карантинними обмеженнями, які були введені для запобігання поширення на території України COVID-19, для здобувачів екзамени були проведені в форматі ZOOM-конференції. Водночас усі члени комісії приймали іспити за розкладом у стінах Академії.Здобувачі вищої освіти заочної та денної форми навчання виявили достатню обізнаність у галузях: аудіовізуальна культура, історія кіно, сценарна майстерність, продемонстрували гідні теоретичні та практичні знання в сферах режисури, операторської майстерності та телерепортерства.Окрім теоретичних питань, підсумкова атестація передбачала захист/демонстрацію екранних робіт із супроводжуючою пояснювальною запискою. Усі необхідні матеріали були надані голові та членам екзаменаційної комісії шляхом завантаження на Google Диски.Серед представлених жанрів екранних робіт: портретні, тематичні, проблемні, документальні нариси, ігрові та документальні фільми, есе. Також були представлені роботи із дифузією різних жанрів. В них були підняті глибокі соціальні та психологічні теми: проблема наркоманії, гендерної нерівності, домашнього насильства, проблема батьків та дітей, булінгу, аб’юзивних відносин, проблема дискримінації та стигматизації людей із психічними розладами, імпульсивного самогубства, проблема суспільства надмірного споживання, проблема самотності, проблема безвідповідальності в подружньому житті, конфлікт між фізичною і соціальною обмеженістю та жагою до нових подій і вражень. Також було піднято досить дискусійне питання гріховності людини.У відеороботах також були висвітлені питання особистісного, творчого (зокрема творчих мук та пошуків) та професійного становлення людини на життєвому шляху, затверджена необхідність не зупинятися на півшляху, рухатися вперед та розвиватися задля досягнення своєї мрії. Роботи спонукають замислитися до чого призводить бездіяльність, небажання змінювати, у першу чергу, самого себе. На противагу ідеї самостійного творіння власного життя підняте питання впливу випадку, збігу та долі.Позитивні оцінки здобувачів вищої освіти свідчать про те, що переважна більшість випускників факультету кіно-, телемистецтва у достатньому обсязі оволоділи навичками та уміннями, необхідними для реалізації в обраній професії. За результатами підсумкової атестації прийнято рішення про рекомендацію здобувачів з найвищими показниками у навчанні до вступу до магістратури ХДАК.Деканат факультету КТМ.Фото завідувача лабораторією технічних засобів факультету КТМ Юрія Мартиненка.