img-01

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА ФАКУЛЬТЕТІ КТМ21 та 23 січня 2020 року на факультеті кіно-, телемистецтва відбувся захист магістерських робіт. Голова екзаменаційної комісії – доктор соціологічних наук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови НТУ «ХПІ» Горошко О. І.


У складі екзаменаційної комісії: Логінова Т.О. (заслужений працівник культури України, завідувач кафедри телерепортерської майстерності, екзаменатор); Алфьорова З.І. (професор, доктор мистецтвознавства, професор кафедри телебачення, декан факультету кіно-, телемистецтва); Коваленко Ю.Б. (доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри телерепортерської майстерності, екзаменатор).


Варто відзначити актуальну тематику магістерських робіт, що виносилися на захист. Найбільша частина робіт була присвячена проблематиці, пов’язаній з дослідженнями ігрового кінематографу. Великий інтерес представляли і роботи з питань документального та анімаційного кіно. Окремі теми були присвячені розвиткові телевізійного мистецтва, а саме: жанровому аспекту спортивного контенту на телебаченні, особливостям впливу на аудиторію сучасних соціальних ток-шоу. Студентами також аналізувалися краудфандинг, соціальна реклама, Product Placement та інші феномени, що містять свої прояви в різних аспектах сучасної аудіовізуальної культури. Кваліфікаційні екранні роботи, представлені на захист, були виконані у жанрах: ігровий фільм, документальний фільм, нарис.


Магістерські роботи були виконані на високому науковому рівні та супроводжувалися усією необхідною документацією . Більшість студентів розробляли теми кілька років поспіль, апробуючи наукові висновки на щорічній всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених ХДАК «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття».


Результати захисту магістерських робіт свідчать про те, що випускники факультету кіно-, телемистецтва за кваліфікаційним рівнем «магістр з аудіовізуального мистецтва та виробництва» оволоділи навичками та уміннями, необхідними для майбутньої самостійної роботи в галузі аудіовізуального мистецтва в повному обсязі.


За підсумками захисту прийнято рішення про рекомендацію Возняк С. О. та Халієвої Є. В. до вступу до аспірантури Харківської державної академії культури.


Матеріал підготувала заступник декана факультету КТМ, секретар екзаменаційної комісії Ольга Косачова.


Фото Юрія Мартиненка.