img-01

УСПІШНИЙ ЗАХИСТ НАШОЇ АСПІРАНТКИ З КИТАЮНаприкінці грудня 2019 р., згідно плану роботи спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.01 була захищена кандидатська дисертаційна робота аспірантки з Китаю Лі Хань. Дослідниця закінчила магістерську програму «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» на факультеті кіно-телемистецтва та аспірантуру ХДАК та підготувала до захисту дослідницьку роботу за темою «Культуротворчі функції історичного костюма в ігровому кінематографі Китаю порубіжжя ХХ-ХХІ ст.» ( науковий керівник проф. З.І. Алфьорова).


В мистецтвознавчій дисертації Лі Хань досліджувався «ханьфу» − історичний китайський костюм, який на сьогодні активно використовується в сюжетах ігрового кіно Китаю. Такі художники по костюмах, як Ема Вада, Чун Ма Є, Тіммі Йіп, Чжан Шупінг та інші створюють на основі «ханьфу» авторські версії костюмів в сучасних ігрових фільмах Китаю. Але, як довела на захисті Лі Хань, ця тема досі не досліджувалась ані китайськими мистецтвознавцями, ані вченими з інших країн. В роботі було використано багато джерел, іконографічних та фільмографічних матеріалів. Дисертантка розглянула кілька основних кінематографічних жанрів: фольклорно-історичну кінодраму, фільми в жанрі бойових мистецтв та фільми в жанрі «фентезі», в яких фігурує «ханьфу».


Захист проходив українською мовою та супроводжувався яскравою візуальною презентацією. Дисертантка успішно аргументувала тези та висновки свого дослідження. Приємно, що мистецька освіта, отримана Лі Хань на факультеті кіно-, телемистецтва ХДАК, дозволила здійснити цю цікаву дослідницьку роботу та захистити її в спеціалізованій раді. Стратегічне співробітництво ХДАК та факультету КТМ з іноземними здобувачами вищої освіти дозволило використати відповідний науковий та творчий потенціал в самореалізації Лі Хань.


На сьогодні на факультеті навчаються ще кілька студентів-іноземців. Сподіваємось, що їх навчання стане ще одним кроком на шляху інтернаціоналізації мистецької освіти.