img-01

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ КТМ
НА МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇПершого дня роботи міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» свої двері гостинно відчинила секція факультету кіно-, телемистецтва «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва».Голова секції – декан факультету КТМ, доктор мистецтвознавства, професор З.І. Алфьорова привітала учасників та виголосила першу доповідь «Третій рівень вищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»: проблеми формування стандартів». Тему вищої освіти продовжили викладачі факультету. Ю.В. Мартиненко торкнувся проблеми підготовки фахівців аудіовізуальної сфери в умовах сучасних трансформаційних змін. Б. Я. Фарафонов виголосив доповідь, присвячену історичному та сучасному розвиткові кафедри телебачення.Наступний тематичний блок, що входить до проблематики секції – розвиток документального кінематографа. Викладач А.М. Алфьоров запропонував аудиторії своє дослідження, присвячене візіям України в сучасному документальному кінематографі. С.О. Возняк, у свою чергу, продовжила апробацію результатів свого магістерського дослідження у доповіді «Художні засоби виразності антиутопічної естетики в документальному кінематографі».Незважаючи на інтерес дослідників до документального кіно, цього року найвагоміше місце серед наукових розвідок посів ігровий кінематограф. Серед об’єктів досліджень: патріотичне кіно (канд. філос. наук, ст. викл. Д.О. Коновалов); історичне кіно (канд. наук із соц. комунікацій, доц. О.О. Косачова); морфологія ігрового кіно: вестерн (викл. М.В. Демиденко), космічна фантастика (магістр О.Ю. Мухін), драма (магістр Є.В. Халієва); українська кіноіндустрія 1920-х рр. (канд мистецтвозн., ст. викл. Н.О. Черкасова); формування звукової реальності (викл. В.Б. Чайковська); специфіка акторської діяльності (викл. О.П. Петрова).Не оминули увагою дослідники і проблеми аудіовізуального мистецтва на телебаченні та в Інтернет. Серед основних тем: технології візуалізації медіаконтенту (канд. техн. наук, ст. викл. ХДАК Т.С. Супрун), анімаційний та моушн-дизайн (канд мистецтвозн., ст. викл. М.В. Мурашко), аудіовізуальний потенціал відеохостингів (аспірант О.В. Мусієнко), авторське право у ЗМІ (канд. наук із соц. комунікацій І.П. Коваленко), вплив ЗМІ на глядацьку аудиторію (викл. Ю.Ю. Великий), журналістська творчість у соціальних мережах (студ. У.А. Колякіна), штучний інтелект (студ. К.І. Щербатюк), реаліті-шоу в Україні (аспірант В.В. Жуков).Загалом на секції було представлено понад 20 доповідей викладачів кафедр телебачення та телерепортерської майстерності ХДАК, аспірантів, магістрів та студентів факультету КТМ. Найактивніші учасники були нагороджені сертифікатами та дипломами на заключному пленарному засіданні конференції.Матеріал підготувала заступник декана факультету КТМ Ольга Косачова.