img-01

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТТрадиційно у другій половині січня на факультеті кіно-, телемистецтва відбувся захист дипломних робіт магістрів денного та заочного відділення. Кваліфікацію "магістр з аудіовізуального мистецтва та виробництва» студенти здобували за підсумком 1,5 річного терміну навчання в магістратурі.


Для прийому державних іспитів зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за ОПП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» в Харківській державній академії культури призначено голову Державної екзаменаційної комісії – доктора соціологічних наук, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Олену Ігорівну Горошко. Заступником голови комісії стала доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва З. І. Алфьорова.


Теми магістерських робіт вирізнялися своєю різноманітністю та широтою наукових інтересів студентів. Загалом, можна умовно об’єднати тематику науково-дослідницьких робіт у два блоки:

1. Розвідки в галузі ігрового кінематографу, зокрема: система кіномови у фільмах «Догма 95»; специфіка кіномови італійського вестерну; особливості побудови художнього світу у стрічках Крістофера Нолана; адаптація жанрів трилеру та фільму жахів у сучасному українському кіно; відтворення образу військового в кінематографі України часів незалежності.

2. Дослідження, присвячені новітнім малодослідженим феноменам і тенденціям розвитку аудіовізуального мистецтва ХХІ століття: особливості постнуару та неонуару у постмодерній екранній культурі; проблеми та перспективи розвитку сучасного українського дитячого кінематографу; формування лайфстайлу як новітнього жанру документального кінематографу; розвиток відеоблогінгу як новаторської форми веб-телебачення. Також аналізувалися й інші тенденції розвитку аудіовізуального мистецтва, зокрема, вплив політики телеканалу на висвітлення новин та формування образу військового на українському телебаченні.


Усі магістерські роботи були виконані на високому науковому рівні. Захист дипломних робіт супроводжувався слайдами мультимедійних презентацій, на яких були наочно продемонстровані основні положення та результати проведених досліджень. Студенти впевнено відповідали на запитання комісії, демонструючи широку обізнаність за темою дослідження.


Більшість студентів розробляли теми кілька років поспіль, апробуючи наукові висновки на щорічній всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених ХДАК «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», а також на інших наукових форумах. Відповідно вже мають наукові публікації.


Окрім наукових робіт, студенти продемонстрували високий рівень професійної підготовки під час зйомки та публічної презентації екранних кваліфікаційних робіт, виконаних у різних документальних та ігрових жанрах.


Найбільший науковий інтерес представляє магістерська робота студента денного відділення О. В. Чернобая «Лайфстайл як новітній жанр документального кінематографу початку ХХІ століття», якого було рекомендовано до вступу до аспірантури академії.


Бажаємо випускникам-магістрам подальших успіхів на науковій та творчій ниві, а також чекаємо на нових питливих науковців у магістратурі факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури.


Матеріал підготувала заступник декана факультету кіно-, телемистецтва Ольга Косачова.