НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ХДАКУ стінах Харківської державної академії культури щороку проходять дві конференції, в межах яких можна опублікувати тези наукової доповіді, здійснити апробацію результатів власного дослідження:1. Міжнародна наукова конференція "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку" (листопад).

2. Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття" (квітень).

на відео з 15 хвилиниУ межах кожної конференції факультет кіно-, телемистецтва проводить власні секційні засідання, на яких розглядається проблематика галузі.

ПРОГРАМА СЕКЦІЇ "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИРОБНИЦТВА"
міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку"(листопад 2017 р.):СУЧАСНИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ПІТЧИНГ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ВЛАСНОГО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

Коновалов Д. О., канд. філос. наук, викл. ХДАК

CONTEMPORARY PITCHING AS A METHOD TO DEVELOP OWN PROJECT OF DOCUMENTARY

Konovalov D. O., Candidate of Philosophical Sciences, lecturer, Kharkiv State Academy of CultureОСОБЛИВОСТІ ПРОКАТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ В УКРАЇНІ

Черкасова Н. О., аспірант, ст. викл. ХДАК

Науковий керівник: Кравченко О. В., д-р культурології, проф., декан факультету культурології ХДАК

FEATURES OF THE NATIONAL FILM DISTRIBUTION IN UKRAINE

Cherkasova N. О., postgraduate student, senior lecturer, Kharkiv State Academy of Culture

Scientific director: Kravchenko O. V., Doctor of Culturology, Professor, Dean of Faculty of Culturology, Kharkiv State Academy of CultureВПЛИВ ОПЕРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ХУДОЖНЮ ВИРАЗНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Воронков М. І., викл. ХДАК

THE INFLUENCE OF CAMERAMAN’S SKILLS ON THE ARTISTIC EXPRESSIVENES OF COMPUTER GAMES

Voronkov M. I., lecturer, Kharkiv State Academy of CultureСМИСЛОВІ АКЦЕНТИ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ АРАБСЬКИХ КРАЇН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Туркаві М., режисер продакшн-студії «Positive film» (м. Київ)

SEMANTIC ACCENTS IN THE DOCUMENTARY FILMMAKING OF THE ARAB COUNTRIES IN THE EARLY 21st CENTURY

Turkawi M., director of production-studio «Positive film» (Kyiv)ПРОБЛЕМИ ЖАНРУ РАДІОВИСТАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Тищенко І. В., аспірант ХДАК

Науковий керівник: Лошков Ю. І., д-р мистецтвозн., проф., проректор з навчальної роботи ХДАК

PROBLEMS OF GENRE RADOVOVSTAVI IN EXTREMELY MIND

Tishchenko І. V., postgraduate student, Kharkiv State Academy of Culture

Scientific director: Loshkov Yu. I., Doctor of Art Criticism, Professor, vice-rector of the Kharkiv State Academy of CultureСИМВОЛІКА КІНООБРАЗУ У ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ХАРКІВСЬКОЇ АКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ

Горєлова В. С., аспірант ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц. ХДАК

SYMBOLICS OF FILM MODE IN CREATIVITY OF REPRESENTATIVES KHARKIV ACTING SCHOOL

Gorelova V. S., postgraduate student, Kharkiv State Academy of Culture

Scientific director: Kovalenko Yu. B., Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Culture«П’ЯТЕ ПОКОЛІННЯ» В СУЧАСНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ КИТАЮ І ТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ТА ПРОТИСТОЯННЯ

Лі Хань, аспірант ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, проф., декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАК

«THE FIFTH GENERATION» IN THE MODERN CINEMATOGRAPHY OF CHINA AND TRADITIONAL CULTURAL VALUES: INHERITANCE AND ADVERSARIAL POSITION

Lee Han, postgraduate student, Kharkiv State Academy of Culture

Scientific director: Alforova Z. I., Doctor of Art Criticism, Professor, Dean of Faculty of Cinema and Television Art, Kharkiv State Academy of CultureИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА БОГА В ЭКРАНИЗАЦИИ КНИГИ УИЛЬЯМА ПОЛА ЯНГА «ХИЖИНА»

Обідченко К. М., студ. ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц. ХДАК

INTERPRETING THE IMAGE OF GOD IN THE FILM ADAPTATION OF WILLIAM PAUL YOUNG'S BOOK «THE SHACK»

Obidchenko K. N., student, Kharkiv State Academy of Culture
Scientific director: Kovalenko Yu. B., Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Culture.ПРОГРАМА СЕКЦІЇ: "ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
ТА ВИРОБНИЦТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"
всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених
"Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття"(квітень 2018 р.):УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КІНЕМАТОГРАФ ХХІ СТ.: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дудіна О. В., магістр ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКПРОГРАМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО КІНОМИСТЕЦТВА КИТАЮ ТА ТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ

Лі Хань, аспірант ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЮЖЕТНО-ОБРАЗНОГО РЯДУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЗАСОБАМИ КІНОМИСТЕЦТВА

Блажко І. О., студ. ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКФЕНОМЕН ЕВОЛЮЦІЇ ТА ГІБРИДИЗАЦІЇ ЖАНРІВ «НЕОНУАР» І «ПОСТНУАР»

Балєв І. С., магістр ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКФЕНОМЕН ВТІЛЕННЯ ЖАНРІВ АНТИУТОПІЇ ТА УТОПІЇ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ

Возняк С. О., студ. ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПАГЕТІ-ВЕСТЕРНУ В КОНТЕКСТІ КІНОМИСТЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Демиденко М. В., магістр ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКПЕРСОНАЖІ ВСЕСВІТУ ГАРРІ ПОТТЕРА: ЕКРАННІ ГЕРОЇ ТА КНИЖКОВІ ПРОТОТИПИ

Посашкова А. В., студ. ХДАК

Науковий керівник: Косачова О. О., канд. наук із соц. комунікацій, ст. викл., заст. декана факультету кіно-, телемистецтва ХДАКОСОБЕННОСТИ РЕЖИССЕРСКОГО СТИЛЯ Р. М. ОДЖАГОВА

Агаєв М. Т., студ. ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЇВ ФІЛЬМУ «КІБОРГИ» РЕЖИСЕРА АХТЕМА СЕЙТАБЛАЄВА

Іванець О. Ю., магістр ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКОСОБЛИВОСТІ НЕЛІНІЙНОГО ОПОВІДАННЯ У ФІЛЬМІ «МЕМЕНТО» (2002) КРІСТОФЕРА НОЛАНА

Мінаєва Д. В., магістр ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ PRODUCT PLACEMENT У КІНЕМАТОГРАФІ

Родзевська В. Л., студ. ХДАК

Науковий керівник: Косачова О. О., канд. наук із соц. комунікацій, ст. викл., заст. декана факультету кіно-, телемистецтва ХДАКСУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ФОРМ

Межирова С. О., магістр ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКРОЛЬ СПЕЦЭФФЕКТОВ В ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СЕРИАЛОВ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» И «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

Халієва Є. В., студ. ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКОПЕРАТОРСКИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ В МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПАХ НА ЛЮБОВНУЮ ТЕМАТИКУ

Мухін О. Ю., студ. ХДАК

Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКОБРАЗ ВОЕННОГО В НОВОСТНЫХ ПРОГРАММАХ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Кальницький Д. В., магістр ХДАК
Науковий керівник: Коваленко Ю. Б., канд. мистецтвозн., доц., зав. каф. телебачення ХДАКТИПОЛОГІЯ КОНТЕНТУ ІНТЕРНЕТ-ВІДЕОХОСТИНГІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НОВІТНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Іовлєва О. В., магістр ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКМЕДІАКОНВЕРГЕНЦІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ІНТЕРНЕТУ НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОХОСТИНГУ YOUTUBE

Хінчик О. С., студ. ХДАК

Науковий керівник: Косачова О. О., канд. наук із соц. комунікацій, ст. викл., заст. декана факультету кіно-, телемистецтва ХДАК«НОВА» ПЕРЕДКАМЕРНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК СИМУЛЯКР В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРАХ LIFESTYLE

Чернобай О. В., магістр ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАКВІДЕОБЛОГІНГ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА WEB-ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПОЧАТКУ XXI ст.

Шабатура Ю. В., магістр ХДАК

Науковий керівник: Алфьорова З. І., д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАК