НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАКВ академії функціонує Наукове товариство (НТСА), покликане забезпечити права і інтереси студентів та аспірантів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємких ідей, інновацій і обміну знаннями. Куратором НТСА ХДАК є проректор ХДАК з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Наталя Миколаївна Кушнаренко. Головою НТСА є заступник декана факультету кіно-, телемистецтва О. О. Косачова.На факультеті активно ведеться наукова робота, що складається з серії майстер-класів, тренінгів, консультацій, методологічних семінарів, мета яких - знайомство студентів з потенційними науковими керівниками, консультації фахівців з питань: написання науково-дослідних дипломних робіт, підготовки наукових доповідей та тез, статей тощо. Передусім участь у цих майстер-класах є нагальною для студентів, що планують здобувати кваліфікацію магістра. Студентам молодших курсів гурток допоможе визначитися з науковим напрямом (темою) майбутнього диплому, розробити план щодо етапів наукового дослідження, роботи з джерелами та емпіричною базою.