СТУПІНЬ "МАГІСТР"ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ здійснює набір на денну та заочну форму навчання за ступенем «магістр»

за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ для здобуття ступеня магістра:

1) іспит з іноземної мови;

2) фахове випробування.Особа може вступити до ХДАК для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового фахового вступного випробування.ПРОГРАМУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТВОРЧОГО КОНКУРСУ) переглянути тут