КАФЕДРА ГУМАНІТАРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВАРИБАЛКО Світлана Борисівна

Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри.Викладає наступні дисципліни:


«Історія образотворчого мистецтва»,
«Історія образотворчого мистецтва Давнього світу та середніх віків»,
«Основи мистецтвознавства, Експертиза та оцінка творів образотворчого мистецтва»,
«Методи культурологічного аналізу творів мистецтва»,
«Художні традиції народів Далекого Сходу».Навчально-методична діяльність:


Автор навчальних посібників та НМК з профільних дисциплін.

Автор майстер-класів з культури країн Сходу.Наукова діяльність:


Автор наукових монографій; фахових наукових статей; наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник аспірантів та докторантів ХДАК.

Опонент на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з дизайну та мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.07 «Дизайн» та 17.00.05 «Образотворче мистецтво».

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з культурології та мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 «Теорія та історія культури» та 26.00.04 «Українська культура».Оранізаційна діяльність:


Завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства.

Член чотирьох експертних комісій Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Культура України» (Харківська державна академія культури).

Член Харківської організації Національної Спілки художників України з 2000 р.

Член Міжнародної асоціації арт-критиків з 2006 р. (AICA).

Член Європейської асоціації японознавчих досліджень з 2010 р. (EAJS).

Член Міжнародної асоціації японознавчих досліджень з 2011 р. (IAJS).

ЗБОРОВЕЦЬ Іполит Васильович

Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри телебачення.Викладає наступні дисципліни:


«Історія української літератури»
«Історія світової літератури».Навчально-методична діяльність:


Автор навчальних посібників та НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор наукових монографій; фахових наукових статей; наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник аспірантів та докторантів ХДАК.

Опонент на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з дизайну та мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.07 «Дизайн» та 17.00.05 «Образотворче мистецтво».

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з культурології та мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 «Теорія та історія культури» та 26.00.04 «Українська культура».Оранізаційна діяльність:


Завідувач кафедри телебачення.

Член редакційних колегій наукових фахових видань «Культура України» (Харківська державна академія культури) та «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» (Харківська державна академія дизайну і мистецтв).

БІЛИК Олена Миколаївна

Доктор педагогічних наук, доцент.Викладає наступні дисципліни:


«Українська мова за професійним спрямуванням",
«Літературне редагування і стилістика»,
«Теорія і практика наукового редагування»,
«Українська мова» (для іноземних аспірантів).Навчально-методична діяльність:


Автор навчальних посібників та НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор наукових монографій; фахових наукових статей; наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник магістрів та аспірантів ХДАК.Оранізаційна діяльність:


Завідувач центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури.

МАРХАЙЧУК Наталія Віталіївна

Кандидат мистецтвознавства, доцент.Викладає наступні дисципліни:


«Історія образотворчого мистецтва»,
«Історія образотворчого мистецтва Давнього світу та середніх віків»,
«Основи мистецтвознавства».Навчально-методична діяльність:


Автор НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор фахових наукових статей; наукових тез та доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник магістрів та аспірантів ХДАК.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.807.03 Київського національного університету культури і мистецтв.Організаційна діяльність:


Арт-куратор кількох мистецьких проектів в межах арт-фестивалю "Non-stop media".

МІТІНА Любов Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент.Викладає наступні дисципліни:


«Історія світової літератури»,
«Історія літератури (компаративний аналіз)»,
«Історія літератури ХІХ — ХХ ст.».Навчально-методична діяльність:


Автор НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор фахових наукових статей; наукових тез та доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник магістрів та аспірантів ХДАК.

Науковий консультант секції "Історія світової літератури та мовознавства" Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття" з 2007 року.СІМЕЙКІНА Наталія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент.Викладає наступні дисципліни:


«Історія світової літератури»,
«Сучасний літературний процес»,
«Історія античної літератури»,
«Історія зарубіжної літератури середніх століть, доби Відродження, ХVII-ХVIII ст.»,
«Історія світової літератури Х1Х ст.»,
«Історія світової літератури межі Х1Х – ХХ та ХХ ст.»,
«Теорія драматургії».Навчально-методична діяльність:


Автор навчальних посібників та НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор фахових наукових статей; наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник магістрів та аспірантів ХДАК.

Офіційний опонент в атестації наукових кадрів.Оранізаційна діяльність:


Член Української та Російської спільноти англістів.

Член ISS (Міжнародна спілка Бернарда Шоу) в США.

Брала участь в ESSE (Європейської спільноті з вивчення англійської мови, літератури, культури) як доповідач на міжнародних конференціях ESSE в Дебрецені (Угорщина), Хельсінки (Фінляндія).

Член науково-методичної ради факультету кіно-, телемистецтва ХДАК.

КУРИЛЕНКО Ірина Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент.Викладає наступні дисципліни:


«Українська мова за професійним спрямуванням»,
«Історія української літератури»,
«Основи красномовства»,
«Українська мова в засобах масової інформації».Навчально-методична діяльність:


Автор НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор фахових наукових статей; наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник магістрів та аспірантів ХДАК.

Офіційний опонент в атестації наукових кадрів.

Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК.Оранізаційна діяльність:


Член журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (2016, 2017 рр.).

БРАГІНА Тетяна Михайлівна

Кандидат філософських наук, доцент.Викладає наступні дисципліни:


«Історія образотворчого мистецтва»,
«Історія образотворчого мистецтва Європи»,
«Образотворче мистецтво модерної доби».Навчально-методична діяльність:


Автор НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор фахових наукових статей; наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.

Науковий керівник магістрів та аспірантів ХДАК.ПІСКУНОВА Ольга Борисівна

Викладач.Викладає наступні дисципліни:


«Українська мова за професійним спрямуванням»,
«Основи мовознавства»,
«Практична стилістика та літературне редагування».Навчально-методична діяльність:


Автор НМК з профільних дисциплін.Наукова діяльність:


Автор наукових доповідей, опублікованих у матеріалах конференцій.